Thursday, 22 September 2011

Yasir Shah wallpapers

 Syed Yasir Shah
 Syed Yasir Shah pitcure
 Syed Yasir Shah wallpaper
 Syed Yasir Shah wallpapers
 Yasir Shah

Yasir Shah has done TV shows like

Jiya Jale on 9x – Yug Suryavanshi

Shorr on Sahara One – Munjaal main lead

Khwaish on Sony-  Azan

Thoda Hai Bas Thode Ki Zaroorat Hai- Sambhav

Tuj Sang Preet Lagai Sajna -  Siddhart

No comments:

Post a Comment